รีวิว สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

กติกา สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

•สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า เป็นวิดีโอ สล็อตออนไลน์ แบบ 5 รีล 3 แถวที่มี ฟีเจอร์ต่อสู้ ฟีเจอร์เป่ายิ้งฉุบมิน และโบนัสฟีเจอร์ 2 ประเภทที่ แตกต่างกัน (ฟีเจอร์หมาป่าและฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดง)
•เกมนี้เล่นโดยมี 30 ไลน์เดิมพัน (คงที่), ระดับการเดิมพันจาก 1 ถึง 10 และขนาดเดิมพันจาก 0.05 ถึง 50.00
•สกุลเงินในเกมคือ B
•ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”
•ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”
•จํานวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก จํานวนเดิมพัน
•“กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สําหรับการลงเดิมพัน
•“หมุนอัตโนมัติ” จะทําการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจํานวนรอบเกมที่เลือก
•ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม“ตารางการจ่ายเงินรางวัล”
•รางวัลจากไลน์เดิมพันจะเท่ากับจํานวนที่แสดงใน “ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพัน
•จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพันที่เล่น
•จะชนะรางวัลไลน์เดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกันจากรีลซ้ายไปขวา
•การชนะรางวัลพร้อมๆ กันบนไลน์เดิมพันที่แตกต่างกันจะถูกรวมเข้าด้วยกัน
•จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด
•สัญลักษณ์ Wild จะแทนที่สัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสัญลักษณ์ ค้อน สัญลักษณ์กระดาษ, สัญลักษณ์กรรไกร, สัญลักษณ์พลัง หนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พสังหมาป่า
•สัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พลังหมาป่า สามารถนับเป็นตัวแทนสัญลักษณ์หนูน้อยหมวกแดงและ สัญลักษณ์หมาป่าได้ตามลําดับในขณะท่าการคํานวณไลน์เต็ม พันชนะรางวัล
•สัญลักษณ์ค้อน, สัญลักษณ์กระดาษและสัญลักษณ์กรรไกร ปรากฏบนรีล 2 หรือ 4 เท่านั้น
•จะเล่นฟีเจอร์เป่ายิ้งฉุบเล็กด้วยขนาดและระดับเดิมพันเดียวกับที่ เริ่มฟีเจอร์นั้น
•จะเล่นฟีเจอร์หมาป่าและฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดงด้วยขนาดและ ระดับเดิมพันเดียวกับที่เริ่มฟีเจอร์นั้น
•สถานะของเกมจะถูกบันทึกไว้ให้กับจํานวนที่ลงเดิมพันแต่ละ กอง เมื่อเลือกจํานวนเดิมพันที่แตกต่างกัน สถานะที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเกมก็จะถูกนํามาใช้

ตารางการจ่าย สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•สัญลักษณ์ Wild จะแทนที่สัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสัญลักษณ์ ค้อน สัญลักษณ์กระดาษ, สัญลักษณ์กรรไกร, สัญลักษณ์พลัง หนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พสังหมาป่า
•สัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พลังหมาป่า สามารถนับเป็นตัวแทนสัญลักษณ์หนูน้อยหมวกแดงและ สัญลักษณ์หมาป่าได้ตามลําดับในขณะท่าการคํานวณไลน์เต็ม พันชนะรางวัล
•สัญลักษณ์ค้อน, สัญลักษณ์กระดาษและสัญลักษณ์กรรไกร ปรากฏบนรีล 2 หรือ 4 เท่านั้น

ฟีเจอร์ต่อสู้ สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

•ระหว่างเกมหลัก หน้าจอด้านบนครึ่งหนึ่งนั้นจะปรากฏตัวละครหนูน้อยหมวกแดง และอีกครั้งหนึ่งจะปรากฏตัวละครหมาป่า
•แถบสะสมด้านบนเพลาละแสดงให้เห็นว่าตัวละครหนน้อยหมวกแตงอยู่ไกลแค่ไหน หรือตัวละครหมาป่าจะคอยดันตัวละครอื่น โดยจะนับจากคะแนนหนูน้อยหมวกแดงและคะแนนหมาป่าที่อยู่ ในแถบสะสม

•เมื่อสิ้นสุดการหมุน หากสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและ/หรือสัญลักษณ์พสังหมาป่าปรากฏบนเพลา สัญลักษณ์เหล่านี้จะ ถูกเพิ่มไปยังแถบสะสม

•หากสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงนั้นมากกว่าสัญลักษณ์พลังหมาป่าบนเพลา คะแนนหนูน้อยหมวกแดงในแถบสะสมจะเพิ่มขึ้น (และคะแนนหมาป่าจะลดลง) ตามความแตกต่างระหว่างจํานวน สัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงและสัญลักษณ์พลังหมาป่า
•หากสัญลักษณ์พลังหมาป่ามันมากกว่าสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวกแดงบนเพลา คะแนนหมาป่าในแถบสะสมจะเพิ่มขึ้น (และ คะแนนหนูน้อยหมวกแดงจะลดลง) ตามความแตกต่างระหว่าง จํานวนสัญลักษณ์พลังหมาป่าและสัญลักษณ์พลังหนูน้อยหมวก แดง
•หากคะแนนหนูน้อยหมวกแดงหรอคะแนนหมาป่าถึง 18 คะแนนจะได้รับฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดงหรือฟีเจอร์หมาป่าตามลําดับ

ฟีเจอร์เป่ายิ้งฉุบเล็ก สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•เมื่อคู่ค้อน กระดาษ หรือกรรไกรปรากฏบนรีล 2 และ 4 สัญลักษณ์ชนะรางวัลจะมอบรางวัลให้ กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะค้อน ค้อนชนะกรรไกร

ฟีเจอร์หมาป่า สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

•เมื่อเล่นค้อน กระดาษ กรรไกรครบ 3 รอบ โดยที่ผู้เล่นทั้งสอง และคู่ต่อสู้ (หนูน้อยหมวกแดง) เลือกกรรไกร กระดาษ หรือค้อน ในแต่ละรอบ
•ตัวละครทั้งสองจะเปิดเผยสิ่งที่ได้ทําการเลือกไว้ กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะค้อน ค้อนชนะกรรไกร
•ในแต่ละรอบโดยที่ผู้เล่น (หมาป่า) ชนะค้อน กระดาษ กรรไกรแล้ว ก็จะได้รับการหมุนฟรี 5 ครั้งโดยที่มีกรอบ 1 กรอบปรากฏใน ตําแหน่งลุ่มบนรีลในการหมุนฟรีทุกๆ ครั้ง
•หากสัญลักษณ์ Wild, หนูน้อยหมวกแดง, ตะกร้า หรือตอกไม้ , หยุดตรงกรอบ สัญลักษณ์ Wild3 ถึง 8 ตัวจะแทนที่สัญลักษณ์ แบบสุ่มบนตัวหมุน รวมถึงสัญลักษณ์ที่อยู่ในกรอบ

สล็อตออนไลน์

ฟีเจอร์หนูน้อยหมวกแดง สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•เมื่อเล่นค้อน กระดาษ กรรไกรครบ 3 รอบ โดยที่ผู้เล่นทั้งสองและคู่ต่อสู้ (หมาป่า) เลือกกรรไกร กระดาษ หรือค้อนในแต่ละ รอบ
•ตัวละครทั้งสองจะเปิดเผยสิ่งที่ได้ทําการเลือกไว้ กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะค้อน ค้อนชนะกรรไกร
•ในแต่ละรอบโดยที่ผู้เล่น (หนูน้อยหมวกแดง) ชนะค้อน กระดาษกรรไกรแล้ว ก็จะได้รับการหมุนฟรี 5 ครั้งโดยที่มีกรอบ 5 กรอบ ปรากฏในตําแหน่งสุ่มบนรีลในการหมุนฟรีทุกๆ ครั้ง
•หากสัญลักษณ์หมาป่า กรงเล็บ และ/หรือหางหยุดบนกรอบหนึ่งกรอบหรือมากกว่า สัญลักษณ์ต่างๆ ในกรอบเหล่านั้นจะเปลี่ยน เป็นสัญลักษณ์ Wild

สล็อตออนไลน์

ไลน์เดิมพันที่ชนะ สล็อตหนูน้อยปะทะหมาป่า (Hood VS Wolf) – Pg Slot

สล็อตออนไลน์

•จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพันที่เล่น
•จะชนะรางวัลไลน์เดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกันจากรีลซ้ายไปขวา
•จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด

สล็อตออนไลน์ ใหม่ล่าสุด ที่ดีที่สุดรับประกันคุณภาพ สล็อตเว็บตรงแตกง่าย ของค่าย Pg Slot เล่นที่ DINGDONG888

Pg Slot สล็อตออนไลน์ สล็อตเว็บตรงแตกง่าย เป็นเกมที่ดีที่สุดแน่นอนว่าที่ DINGDONG888 เปิดให้บริการย่อมเป็น สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์รับประกันได้เลยว่าปลอดภัยแบบ 100% ทำให้ลูกค้าทุกท่านกล้าที่จะเข้าไปลงทุนเลือกเล่นเกม สล็อตออนไลน์ เพราะการเดิมพันเกมนั้นก็เป็นเหมือนการลงทุนอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นการลงทุนลูกค้าจะต้องเป็นคนเล่นเกม สล็อตออนไลน์ เองจากการลงทุนเดิมพันเล่น เกมสล็อต ที่ DINGDONG888 แต่รับรองได้เลยว่าสนุกสนานจนลูกค้าหยุดเล่นไม่ได้กันอย่างแน่นอน สมัครที่ DINGDONG888 วันนี้มีสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมอบให้อย่างมากมายรับรองว่าได้เดิมพันเร่ง เกมสล็อตออนไลน์อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เดิมพันกันได้จริง พร้อมกับการทำเงินกำไรกันได้ตลอดเวลาจากการเดิมพันเล่นเกม  สล็อตออนไลน์ ได้อย่างมีคุณภาพ สมัครสมาชิกเข้าไปรองรับให้เล่นบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้แล้ววันนี้สะดวกสบายมาก ๆ กันเลยทีเดียว เป็นเกมการเดิมพันที่ใคร ๆ นั้นต่างก็เลือกเล่นกัน เพราะเกม สล็อตออนไลน์ มีรูปแบบการเล่นที่ง่ายรับรองว่าตอบโจทย์ให้กับคนที่ชื่นชอบสำหรับการทำเงินกำไรอย่างแน่นอน มีหลากหลายตัวเลือกสำหรับการเดิมพันเข้าไปเลือกเล่นเกมกับรูปแบบที่เราชอบกันได้เลย พร้อมที่จะทำเงินกำไรให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 

ซื้อหวยออนไลน์ 24 ชั่วโมง ที่ DINGDONG888 เว็บหวยออนไลน์จ่ายจริง รวม หวยออนไลน์ ทุกประเภท จ่ายไม่อั้น ในตระกูล หวยออนไลน์888

ซื้อหวยออนไลน์ กับเว็บ DINGDONG888 เว็บหวยออนไลน์จ่ายจริง 24 ชั่วโมง สำหรับ หวยออนไลน์ นั้นถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งลงทุนของไทยเรากันมาอย่างยาวนาน เราจะเรียก หวยออนไลน์ ว่าเป็นการเล่นหุ้นอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ หากหุ้นต้องมีการเกร็งกำไรในแต่ละตัว  หวยออนไลน์ ก็มีการเกร็งเลขเช่นกัน เรามักจะคุ้นชินกับการ ซื้อหวย กับเจ้ามือปกติทั่วไป แต่ในช่วงยุคสมัยนี้ เราสามารถเข้าไป ซื้อหวยออนไลน์ กับเว็บ หวยออนไลน์ ทั่วไปได้แล้ว แต่การเลือกเว็บที่ดีในการ ซื้อหวยออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเช่นกัน หากเราแทงถูกสามตัวตรงในจำนวนเงินเยอะๆ หากเว็บไม่มั่นคง หรือเว็บที่ไม่ได้มาตรฐานเราอาจจะไม่ได้เงินในส่วนที่ถูกก็ได้และ DINGDONG888 เว็บหวยออนไลน์จ่ายจริง ชื่อดัง ที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ฐานการเงินมั่นคงสุดๆ ไม่ว่าท่านจะแทงถูกกี่บาท ทางเว็บก็พร้อมที่จะจ่ายให้ท่านสบายๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถใช้งานโปรโมชั่นควบคู่ไปกับการ ซื้อหวยออนไลน์ อีกด้วยและ DINGDONG888 เว็บหวยออนไลน์ ยังรวบรวม หวยออนไลน์ ทุกชนิดบนโลกใบนี้ไว้ที่เว็บนี้ ได้แก่  เว็บซื้อหวยรัฐบาลออนไลน์ หวยยี่กี หุ้นดาวโจนส์ ฮานอยเช้า ลาวเช้า หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า หวย ธกส หุ้นนิเคอิ เช้า หุ้นจีน พิเศษ เช้า หุ้นจีน เช้า หุ้นฮั่งเส็ง พิเศษ เช้า หุ้นฮั่งเส็ง เช้า หุ้นเวียดนาม พิเศษ เช้า หุ้นไต้หวัน พิเศษ หุ้นไต้หวัน ลาวเที่ยง หุ้นเกาหลี พิเศษ หวยออมสิน หุ้นเกาหลี หุ้นนิเคอิ บ่าย หุ้นนิเคอิ พิเศษ บ่าย หุ้นจีน บ่าย หุ้นจีน พิเศษ บ่าย หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย หุ้นฮั่งเส็ง พิเศษ บ่าย หวยไทย หุ้นสิงคโปร์ พิเศษ หุ้นสิงคโปร์ ลาวนิยม หุ้นเวียดนาม พิเศษ บ่าย หุ้นอินเดีย ฮานอยพิเศษ หุ้นอียิปต์ หวยฮานอย หวยฮานอย VIP หวยลาว หวยลาวทดแทน (ทุกวัน) หวยมาเลย์ หวยลาว VIP ฮานอยรอบดึก หุ้นรัสเซีย หุ้นเยอรมัน หุ้นอังกฤษ หุ้นรัสเซีย พิเศษ หุ้นเยอรมัน พิเศษ หุ้นอังกฤษ พิเศษ หุ้นดาวโจนส์พิเศษ หวยดาวโจนส์อเมริกา ในตระกูล หวยออนไลน์888 ซื้อหวยออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสมาชิก
ทางเข้าเล่น
หน้าแรก
กลุ่มแนวทาง
ติดต่อ